Brynäs kan bättre

Mail inför extra årsmöte

Hej!

Det har snart gått sju månader av verksamhetsåret 21/22. Inför det extra årsmötet och särskilt punkten "Lägesrapport" ser vi fram emot att styrelse och ledning i Brynäs tar chansen att berätta hur planen för föreningen ser ut på kort och medellång sikt för att öka delaktigheten och intresset kring Brynäs.

Vi ser att föreningen behöver inkludera alla engagerade Brynäsare för att samla kraften och skapa möjligheter att öka utvecklingstakten. Styrelse och ledning behöver visa vägen framåt! Det är därför viktigt att gå från att informera till att kommunicera med konkreta aktiviteter över hur Brynäs skall gå vidare inom prioriterade områden.

Här är några övergripande frågeställningar att belysa:

 • Var befinner sig Brynäs som förening nu och hur ser vägen framåt ut?
 • Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan styrelse och ledning i det fortsatta arbetet med 100-dagarsplanen?
 • Hur har styrelsens arbete förändrats efter att arbetet med den operativa 100-dagarsplanen landat hos Klubbdirektören?
 • Hur ser planen ut för att lyfta den strategiska kommunikationen?

Här kommer några prioriterade områden vi skulle vilja få mer detaljer kring:
Sporten

 • Hur ser den sportsliga inriktningen ut långsiktigt? Hur spelar Brynäs, hur tränar Brynäs? Vem ansvarar för att sätta de viktiga sportfrågorna? När skall planen presenteras för medlemmarna?
 • Vad görs på kort sikt för att säkra SHL/kontraktet och att slippa kval?
 • Hur ser strategin ut inför säsongen 2022/23, hur ska SHL-truppen byggas kopplat till hur Brynäs ska spela?
 • Hur tänker vi på Damsidan för att kunna bärga föreningens första guld redan denna säsong?
 • Hur ska vi återigen få en konkurrenskraftig juniorsida med ökad försörjning av egna spelare till våra representationslag?

Arenaupplevelsen

Vilka aktiviteter prioriteras kring:

 • Intresset att besöka arenan?
 • Restaurang, barer och kioskupplevelser?
 • Souvenirbutik?
 • Publiken inklusive dialog med supporterklubbarna och utveckling av ståplats?

Ekonomirapportering

 • Resultat första halvåret, jämför med budget samt prognos för helår?
 • Kassaflöde första halvåret, jämför med budget samt prognos för helåret?
 • Intäktssidan, hur ligger vi till med publikintäkter samt partner/reklamintäkter jämfört med plan?
 • Kostnadssidan, hur ligger vi till jämfört med plan?
 • Investeringsplan för innevarande år samt kommande år?

Med vänlig hälsning,

Brynäs Kan Bättre