Brynäs kan bättre

Frågor och svar

Vilka är vi?
Ett snabbt svar på den frågan fås genom att kika in under rubriken Vilka är vi. Där finns namn och bakgrund beskriven på medlemmarna i Brynäs Kan Bättre. Vi är ett antal medlemmar som tycker att utvecklingen i Brynäs har varit på väg åt fel håll ett längre tag. Det kulminerade under vintern/våren 2021. Det räcker nu! Vi vill se ett bättre Brynäs! Under parollen ”Brynäs kan bättre. Mycket bättre.” försöker vi som medlemmar påverka så att Brynäs påbörjar en förbättringsresa inom alla områden och tar upp konkurrensen med de bästa.
Är det samma medlemmar i Brynäs Kan Bättre som i Brynäs styrelse?

Nej, det är det inte.

Ingen i Brynäs Kan Bättre har blivit vald till Brynäs styrelse. Ingen i Brynäs styrelse har varit med i Brynäs Kan Bättre. Medlemmarna i Brynäs Kan Bättre var med och föreslog kandidater till Brynäs styrelse som sedan Brynäs medlemmar röstade på vid årsmötet i juni 2021. Brynäs styrelse är vald av Brynäs medlemmar. Brynäs Kan Bättre består av medlemmar i Brynäs som har valt att göra rösterna hörda för att som engagerade medlemmar i föreningen Brynäs IF höja kraven på Brynäs ledning efter ett antal år av sportslig stagnation. Vi är övertygade om att Brynäs kan bättre. Mycket bättre. Det jobbar vi för.

Under Vilka är vi finns information om vilka som är med i Brynäs Kan Bättre. Medlemmarna i Brynäs IF styrelse hittar man enklast via www.brynas.se.

Går det att kritisera de kandidater ni själva varit med och föreslagit till Brynäs styrelse?
Ja, vägen framåt kräver att Brynäs IF bygger en stark vinnarkultur. Då får du räkna med att bedömas och kritiseras oavsett om du spelar i Brynäströjan eller ingår i Brynäs styrelse och ledning. Med 100-dagarsprogrammet flyttade den nya styrelsen välbehövligt upp förväntningarna på en ny nivå jämfört med föregående styrelse. Kommunikationen var ett område som särskilt kritiserades av både medlemmar och kandidater till den nya styrelsen inför årsmötet. Då finns det mycket att leva upp till när förtroendet som styrelsemedlem fås att ansvara för att leda Brynäs IF. Det gäller att vinna medlemmarnas och omvärldens förtroende om viljan att fortsätta ansvara för Brynäs utveckling finns. Då är kommunikation och dialog ett viktigt verktyg. Som engagerade medlemmar i Brynäs IF och Brynäs Kan Bättre ser vi det som vårt ansvar att komma med konstruktiv kritik till de som har fått ansvaret att leda Brynäs IF. Brynäs styrelse och ledning behöver visa vägen framåt genom att samla alla Brynäsare till att göra framtidsresan tillsammans! Ett hållbart Brynäs kräver både inkludering och involvering av alla intressenter som vill satsa på Brynäs, inte minst dess medlemmar.
Är det viktigt att engagera sig i Brynäs framtid som medlem i föreningen?
Ja, vi tycker det. Vår bedömning är att desto större engagemang från Brynäs medlemmar, desto bättre verksamhet kommer Brynäs IF att bedriva. Styrelser, ledning, tränare och spelare kommer och går. Brynäs IF är dess fans och medlemmar! Det är Brynäs medlemmar som ”äger” föreningen” och med det följer även ett ansvar att komma med förväntningar om framtidens Brynäs IF! Vi jobbar för att öka engagemanget kring Brynäs och hoppas att fler vill vara med att höja förväntningar och krav på Brynäs IF, dess ledning, medarbetare, tränare och spelare. Det är vägen till framgång!
Hur kommer jag i kontakt med Brynäs Kan Bättre om jag har frågor eller funderingar?
Enklast är att använda Kontaktformuläret.