Brynäs kan bättre

0 dagar, 20 timmar, 59 minuter, 44 sekunder till extra årsmöte

Inför det extra årsmötet i Brynäs IF den 29 november

Här kan du läsa vårt mail till styrelsen, klubbdirektör och valberedningen inför det extra årsmötet!

Efter våren och sommarens kraftsamling för att försöka styra Brynässkutan i rätt riktning har vi följt utvecklingen sedan årsmötet i juni. Vi är långt ifrån nöjda med det vi ser. Över halva verksamhetsåret har nu passerat och det sker bra saker på fler områden, men med tanke på att Brynäs är i ett läge där vi inte vill vara (ansträngd ekonomi, flera år av sportslig stagnation för SHL-laget och juniorlagen och en allmänt oklar identitet för föreningen) finns det ett stort behov av att öka utvecklingstakten för att steg för steg stärka konkurrenskraften. Brynäs kan bättre. Mycket bättre.

Under hösten har vi träffat valberedningen vid två tillfällen för att berätta hur vi ser på läget i Brynäs och vad vi tycker behöver hända framåt. Ett tema som varit återkommande i våra samtal med valberedningen är behovet av ledarskap både på isen och i organisationen. Det behöver bli tydligt vad Brynäs står för om intresset för Brynäs skall öka på kort och lång sikt! Den viktigaste strategiska frågan av alla är hur vi tillsammans formar bilden av det framtida Brynäs. Här behöver medlemmarna inkluderas via medlemsdagar eller liknande för att omhänderta det engagemang som finns för Brynäs framtid!

Vi har också träffat nye klubbdirektören för att lyssna av hans tankar om Brynäs nuläge och föreningens framtid. Vi har förmedlat vår bild över behovet av ledarskap och att visa vägen framåt, inte minst när det gäller hur Brynäs kommunicerar bilden av föreningen via sina digitala kanaler. Vi ser det som viktigt att våga vara transparent om nuläge (ekonomi, sportutveckling, organisationsutveckling, aktiviteter för att öka intresset för Brynäs osv) och hur Brynäs tänker jobba för att ta Brynäs till nästa nivå.

Inför det extra årsmötet den 29 november har vi skickat ett budskap via mail till styrelse och ledning i Brynäs IF att fokusera på att visa vägen framåt. Det krävs ledarskap både på isen och i organisationen för att öka takten i förbättringsarbetet. Vi vill se att styrelse och ledning tar chansen i samband med det extra årsmötet att kommunicera vad de vill med föreningen via konkreta aktiviteter. De vi vill se är att Brynäs styrelse och ledning berättar hur läget ser ut nu och vart föreningen skall ta sig på kort sikt. Involvera medlemmar, fans och sponsorer att vara med på Brynäs resa framåt genom att berätta vad som skall hända den närmaste framtiden!

Vi ser tre områden som är särskilt viktiga just nu:

Den sportsliga utvecklingen

Vi tror att alla känner till förutsättningarna. Föregående säsong avslutades med kvalspel, minus 23 miljoner och vi gick in i den nuvarande säsongen med i stort sett samma trupp som föregående säsong

I nuläget parkerar Brynäs SHL-lag på tolfte plats. Givet förutsättningarna kan man tycka att det är en realistisk tabellplacering, men det finns inga marginaler nedåt och att ha ett mindset att överleva säsongen skapar inget intresse kring Brynäs. Det innebär att vi får fortsätta att anpassa oss till de förutsättningar som vi gick in i säsongen med. Brynäs kan bättre

Laget behöver förstärkas med spelartyper och karaktärer som passar in i det spel Brynäs skall spela framöver. Det kan bara göras om Brynäs (sportsliga) ledning berättar hur resan (och inte minst spelet) ska se ut framåt och därmed öka intresset att vara med på resan in i framtiden. Brynäs sportsliga ledning behöver paketera Brynäs framtida spel och beskriva det för att öka intresset för att spela i föreningen och för att besöka arenan. Ett ökat intresse för Brynäs är absolut nödvändigt och leder till ökade intäkter (främst publik) vilket ger större möjligheter att öka utvecklingstakten.

Strategisk kommunikation och dialog

En av de saker vi tycker visar på behovet av kommunikation och dialog är frågan om den sportsliga ledningen. Planen att rekrytera en General Manager resulterade (till slut?) i två sportchefer. Hela den processen har vi kunnat följa via media. Det är enkelt att använda föreningens digitala kanaler för att berätta hur det är tänkt. Istället överlåter föreningen till externa aktörer att berätta hur Brynäs sportsliga ledning skall se ut. Brynäs kan bättre.

I de nyheter som kommit via Brynäs digitala kanaler efter årsmötet hittar vi information men inget av den strategiska information och dialog vi efterlyser. Vi tycker att de rapporter som kommer efter styrelsens möten borde resultera i ett antal artiklar eller inslag som konkretiserar hur vägen ser ut framåt. Till exempel hur föreningens prioriteringar ser ut, vilka planer som finns för att öka intresset för att besöka arenan, hur organisationen skall utvecklas och hur den sportsliga verksamheten skall utvecklas på kort och lång sikt.

Vi ser fram emot att Brynäs styrelse och ledning använder det extra årsmötet till att kommunicera med medlemmarna om de viktiga frågor som finns på bordet i nuläget.

100-dagarsprogrammet

Med överlämningen av ansvaret för punkterna i 100-dagarsprogrammet till klubbdirektören och den operativa verksamheten går styrelsearbetet in i en ny fas. Vi är nyfikna på vad den övergången innebär för Brynäs styrelse och ser fram emot att styrelsen berättar mer om det. Det återstår dessutom mycket arbete för att leverera 100-dagarsplanen fullt ut, det fortsatta arbetet med punkterna behöver klubbdirektören med flera fortlöpande kommunicera till medlemmarna. Ett utmärkt tillfälle att kommunicera kring styrelsens framåtriktade arbetssätt och kring klubbdirektörens leverans av punkter i 100-dagarsplanen är i samband med det extra årsmötet den 29 november.

Vi ser med stort intresse fram emot det extra årsmötet den 29 november och hoppas att så många medlemmar som möjligt kommer att deltaga för att påverka utvecklingen av Brynäs IF!

Brynäs Kan Bättre